Мала оризова фабрика :

  - Луштење на оризова арпа,
  - Производство на интегрален ориз,
  - Производство на бел ориз,
  - Производство на кршен ориз,
  - Инсталиран капацитет - 12т/24 часа.


  Фабрика за поизводство на природно витаминизиран ориз “Parboiled” :

  - Целиот проект е конструиран и воден под палка на “Serete” (Jacobs Serete), а целокупната опрема е од реномираниот француски производител “Comessa”,
  - Инсталиран капацитет - 54мт/24 часа,
  - Фабриката е комплетно автоматизирана со свое автоматско паковно оделение од 0,500гр. и 1кг.

   Голема оризова фабрика :
 
  - Производство на глазиран бел ориз,
  - Производство на интегрален ориз,
  - Производство на бел ориз,
  - Производство на кршен ориз,
  - Автоматско конфекционирање на производи од      0,500гр. до 1кг.
  - Инсталира капацитет - 45т/24 часа