Мелница за брашно:

  - Мелење на пченица
  - Производство на гриз
  - Производство на сите видови брашно Т850,      Т500, Т400, ...
  - Инсталиран капацитет -45,000 кг/24 часа
  - Автоматско влажнење.


  Мелница за сточна храна:

  - Производство на сточно брашно
  - Производство на мешана сточна храна
  - Инсталиран капацитет 45т/24 часа.