Жито Ориз Ко располага со магацински простор од 9,600 метри квадратни и силоси (армирано бетонски и челични) од 32 тони.

Нашата пекара располага со две линии за најсовремено производство на леб. Брашното кое го користиме за производстово на леб е од нашата мелница и тоа одговара на сите стандарди за пекарските производи.

   Жито Ориз Ко произведува разни видови на леб и бели печива со продолжена свежина, вкус и мирис.

  - Инсталиран капацитет - 24,000 леба и 5,000     броеви на разни бели пецива.

   За подобар квалитет во работата во употреба е и нашата лабораторија која е опремена со најсовремена апаратура за вршење на анализи од суровина па до готов производ, според Правилникот За Прехрамбени Производи На Р.Македоија.